Q. Apakah sistem yang diguna pakai oleh perpustakaan ini?

Apakah sistem yang diguna pakai oleh perpustakaan ini?

Answer

Perpustakaan menggunakan Sistem Virtua untuk proses peminjaman, pemulangan dan tempahan bahan dan kemudahan yang disediakan di dalam perpustakaan.

  • Last Updated Nov 08, 2019
  • Views 3
  • Answered By Mohd Fadlli A. Rahim

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0