Q. Masalah Ez proxy

Dimaklumkan bahawa saya menghadapi masalah login E-resources UniMAP.
Apabila saya login ke e-resources UniMAP dari luar kampus melalui website https://login.ezproxy.unimap.edu.my/login, selepas saya masuk username dan password yang betul, tiba-tiba webpage itu pop up message " File missing: docs/suspend.htm".
Dengan itu, besar hati saya meminta Tn/Pn memberi bantuan saya bagi menyelesaikan masalah yang saya hadapi.

Answer

Sila cuba langkah berikut:

1. Clear Chache atau history browser yang digunakan untuk akses kepada capaian sumber elektronik perpustakaan
2. Update versi browser sekiranya perlu
3. Cuba gunakan browser yang lain untuk akses kepada capaian sumber elektronik (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari)
4. Cuba refresh kembali laman sumber elektronik tersebut

Diharap langkah-langkah yang dicadangkan dapat membantu. Sekiranya masalah yang sama masih berulang, sila hubungi kami semula.

Topics

  • Last Updated Mar 25, 2021
  • Views 2
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0