Q. Bagaimanakah cara untuk menempah bilik diskusi?

Answer

Bilik diskusi boleh ditempah melalui aplikasi dalam atas talian iaitu di https://unimap.libcal.com/. Anda perlu mendapatkan kunci biik diskusi di Kaunter Perkhidmatan Akses perpustakaan.

  • Last Updated Oct 05, 2020
  • Views 12
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0