Q. Bagaimanakah cara untuk menempah bilik diskusi?

Answer

Bilik diskusi boleh ditempah melalui atas talian iaitu di https://unimap.libcal.com/. Anda perlu mendapatkan kunci biik diskusi di kaunter pinjaman perpustakaan.
  • Last Updated Mar 25, 2021
  • Views 4
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0