Q. Bagaimana cara untuk mendaftar Ezproxy?

Answer

1. Sila layari laman web https://mylibrary.unimap.edu.my/

2. Pada Bahagian Electronic Resources Section, klik 'Register Now tab'

3. Klik pada link 'click here'

4. Sila login Portal UniMAP

5. Pilih 'Library' Tab

6. Pilih Online Database section

7. Klik pada Ezproxy Registration

8. Isikan butiran maklumat yang diperlukan


Sekiranya anda masih menghadapi masalah untuk mengakses Ezproxy, sila email ke rujukan@unimap.edu.my seperti berikut:

1. Nama penuh :

2. Nombor Matrix / Nombor Staf :

3. IC / Nombor Passport :

4. Email UniMAP :

5. Kategori (Undergraduates / Postgraduates / Staff) :

6. Fakulti / Bahagian :

Log masuk ke EZproxy: http://ezproxy.unimap.edu.my/login

  • Last Updated Mar 25, 2021
  • Views 16
  • Answered By Aimiamira Khamis

FAQ Actions

Was this helpful? 2   0